Osoby wykonujące wolny zawód a ryczałt ewidencjonowany

Nie każda osoba prowadząca działalność handlową, wytwórczą lub usługową może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiamy, jak sytuacja wygląda w przypadku wolnych zawodów.

 

Przychody, które uzyskiwane są w związku z wykonywaniem wolnych zawodów zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałtem nie mogą rozliczać się na przykład radcy prawni czy adwokaci, architekci, brokerzy ubezpieczeniowi, notariusze, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi czy psycholodzy. Od tej reguły są jednak wyjątki. Ustawa o podatku zryczałtowanym posiada własną definicję wolnego zawodu, w przypadku którego możliwe jest rozliczenie z fiskusem w formie ryczałtu.

 

Ryczałtowcy w wolnych zawodach

Ustawa o podatku zryczałtowanym mówi o tym, że na tych zasadach mogą rozliczać się osoby wykonujące wolny zawód osobiście jako: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Warto dodać, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uznaje się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, a także innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności wiążące się z obszarem działania w obrębie danego zawodu.

Przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów, którzy spełniają powyższe warunki, posiadają uprawienia do prowadzenia rozliczeń wedle najwyższej stawki ryczałtu. Wyjątkiem w tej grupie są tłumacze, dla których ustawodawca przewidział tylko jeden wariant - ryczałt ewidencjonowany ze stawką 20%.

 

Ograniczenia ryczałtu w stosunku do wolnych zawodów

Nie sposób pominąć kwestii ograniczeń jakie pojawiają się w temacie ryczałtu dla osób wykonujących wolny zawód, który kwalifikuje się do tej formy rozliczenia. Działalność osoby wykonującej wolny zawód nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej takich jak spółki osobowe albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Czy ryczałt jest opłacalny dla wolnych zawodów?
Niezależnie od tego czy przedsiębiorca wykonuje wolny zawód, czy zajmuje się inną działalnością, ryczałt zwykle nie jest opłacalny przy wysokich kosztach, bowiem podczas wyliczania kwoty podatku nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Zaletą jest z pewnością fakt, że ryczałt zwalnia z konieczności prowadzenia księgowości w formie KPiR.